Generalforsamling i SIK 11/4

Der er generalforsamling i SIK den 11. april 2018 kl. 19.30 i Kultursalen i Sambisoen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden.
2A. Bestyrelsens beretning for SIK`s Venner
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af bestyrelsen. Iht. § 6 og § 10 st. 5
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

på valg til ledelsen :
Bo Bakkær Sørensen der modtager genvalg

på valg til revisor Ina Jørgensen der modtager genvalg.