Generalforsamling i SIK 11/4

Der er generalforsamling i SIK den 11. april 2018 kl. 19.30 i Kultursalen i Sambisoen Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden. 2A. Bestyrelsens beretning for SIK`s Venner 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fremlæggelse af budget. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Afstemning om forslag til personvalg, fremsat af bestyrelsen. Iht. § 6 og § 10 st. 5 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. på valg til ledelsen…

Læs Mere