Bestyrelse

Formand: Lars Kjeldmark, mail kjeldmark@os.dk
Kasserer: Merete Buchhave, mail buchhavem@gmail.com
Medlem: Egon Krei, mail k_vadmand@os.dk
Medlem: Rikke Vilhelmsen, mail villerrikke@hotmailcom
Medlem Vivian Kjeldmark, mail kjeldmark@osl.dk