Sagnet om Angantyr

Sagnet fortæller om kæmperne Hjalmar og Ørvarodd, som kæmpede mod Angantyr og hans 11 brødre. Kampen drejdede sig om en svensk høvdingedatter ved navn Ingeborg. De kæmpede om hendes gunst.

Både Hjalmar og Angantyr havde friet til Ingeborg. Ingeborg ville have den hun havde hørt bedst om – Hjalmar. Hun ville ikke have Angantyr, som hun kun havde hørt ondt om!

Angantyr og Ørvarodd udfordrede hianden og kampen skulle foregå på Samsø. Hjalmar og Angantyr udkæmpede en drabelig kamp og de fik begge frygtelige sår.

Ørvarodd sloges med Angantyrs 11 brødre, som var trætte, da de lige inden havde slået både Hjalmars og Ørvarodds folk ihjel.

Efter kampen gik Ørvarood hen til Hjalmar, der havde fældet Angantyr. Lidt efter døde Hjalmar også. Ørvarodd begravede Angantyr med hans sværd Tyrfing under hovedet, som de havde aftalt inden kampen. Bagefter begravede Ørvarodd alle de faldne mænd og så drog han tilbage til Sverige med Hjalmars lig.

Da Ingeborg fik Hjalmars ring tilbage brast hun i gråd. Inge blev ved sin død begravet i samme høj som Hjalmar.

På Samsø vistes kæmpehøjene mange år efter og ifølge folkeovertroen, brændte der store bål ved gravene om natten og overalt kunne man høre frygtelig bulder fra de højlagte besærkers grave.

Angantyrs høj ligger i Brattingsborg Skov.