Forretningsorden

Forretningsorden for Samsø UI’s fodboldafdeling.

Nu SIK’s Fodboldafdeling.

Forretningsorden kan hentes på en PDF fil her.
Har du ikke et program der kan læse PDF, kan det hentes her.