Kontaktpersoner

I er altid velkommen til at kontakte os hvis der er spørgsmål til de forskellige hold.

Kontaktpersoner er:
Sara Jelsdal: 23427142
Gymnastik Bestyrelse
Formand
Sara Jelsdal
Mobil: 23427142
sara.jelsdal@mail.dk
Kasserer
Karina jelsdal
Mobil: 22331108
Jelsdal1@live.dk
Udvalgsmedlem
Linda tønnesen
Mobil: 61114076
Torupdal@gmail.com
Udvalgsmedlem
Line Fabricius Jakobsen