Hverdags reglement

Ring afbud til din træner, hvis du er forhindret.

Hunden skal holdes i snor.

Hundens vaccination og forsikringsbevis skal være i orden.
3.a Hvalpe skal være vaccineret minimum 2 gange.
3.b Forsikring skal dække instruktører/træning – typisk ”udvidet hundeforsikring”

Efterladenskaber fjernes fra træningspladsen.

Hunde med lopper er uønskede.

Fysisk afstraffelse af hunden er ikke tilladt.

Personer der er påvirket af alkohol er ikke velkommen.