Blanketter

Booking af Samsø Hallen og Samsø Idrætshal, og de forskellige rum i Idrætshallen.

Vi har lavet en procedure angående booking af begge haller og de forskellige rum i Idrætshallen, det bliver Tonny Sørensen der står for al single og ekstra booking, den almindelige ”sæsonbooking” sørger vi selv for.

Information om hvordan det gøres, kan hentes her.

Børneattester.

Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år.

For gruppe 1 medlemmer, skriv en mail, med de navne og cpr. i ønkser oplysninger på, så søger vi for jer,  Til kasserer@samsoik.dk

Børneattester kan hentes fra DGI’s hjemmeside her.

 

 


Kørselsbilag.

her kan hentes kørselsbilag SIKProcedure for Pay & Play deltagerbetaling.

Kan hentes på en PDF fil. her.
Se også denne her.

Tilskudsordninger.

Diverse ansøgningsskemaer til Samsø Kommune.

Kommunale lokaler og anlæg:
Aktivitets- og rejsetilskud:
Lokaletilskud:

Kan hentes her.


Div. skema til udvalg og træner

 
Udvalgs skema kan hentes   her 
Træneroplysningsskema kan hentes her