Hoppeland

SIK s hoppeland er blevet til ved hjælp af støtte fra LAG og Samsø Festival

 

 

Læs mere her – om udvikling af landdistrikterne

Projektet -Hoppeland består af forskellige hoppeborge/oppustelige forlystelser der gør det attraktivt at komme i idrætshallen og være fysisk aktiv.
Tilføjelsen af et hoppeland til idrætshallen komplementere områdets mange andre faciliteter og øge mulighederne for at være fysisk aktiv, især for børn og unge hvor der er begrænsede muligheder for indendørs fysisk aktivitet under for foreningsidræt. Hoppelandet er derfor  særligt relevant i skolernes sommerferier, hvor mange familier med børn besøger Samsø. Hoppelandet kan samle børn på tværs af alder og interesser, da hoppelandet ikke kræver bestemte sportslige kvaliteter.
Hoppelandet er medvirkende til at tiltrække flere besøgende til idrætshallen og områderne omkring. Idrætshallen er nøje udvalgt som placering, da den ligger i forbindelse med mange andre faciliteter eksempelvis Samsø Bibliotek, Skaterbane og Samsø Fitnesscenter. Besøgende vil derved inspireres til at bruge flere faciliteter under et besøg, samt øge kendskabet til området.
En øget opmærksomhed på aktiviteterne i og omkring Idrætshallen, heriblandt Hoppelandet, vil skabe en øget økonomisk gevinst for SIK og samlet set, på idrætsforeningernes fælles arbejde på at anskaffe en svømmehal. Derudover vil et øget aktivitetsniveau i og omkring idrætshallen gavne foreningslivet, som har stor betydning for borgeres livskvalitet, samt give positiv indvirkning på Samsøs bosætningsstrategi og turismeindustri.
SIK ønsker at flest mulige af øens borgere og besøgende finder Hoppelandet attraktivt og anvendeligt, og derfor blir Hoppelandet  brugt i mange forskellige sammenhænge. For at hoppelandet skaber lokal forankring og engagement i lokalbefolkningen, kan foreninger under SIK gratis anvende hoppelandet i forbindelse med egne arrangementer. Derudover skal hoppelandet fungere som aktivitetstilbud i skoleferier, hoppedage, specialarrangementer m.m..
Hoppelandet vil også give Samsø en indedørsaktiviteter til regnvejrsdage, som vi ved kan være en udfordring for mange besøgende, idet de fleste børnerettede aktiviteter på Samsø idag er udendørs.vi har indtil nu haft stor søgning til hoppelandet både af lokale men også rigtig mange turister .

Hoppelandet er åbent i de fleste ferier kl. 11-16

se annoncering