Kontigent

Kontingent
Seniorer kr. 600,00
Juniorer kr. 300,00
Sommerhuskontingent kr. 900,00
Familiekontongent kr. 900,00

Feriekontingent
Senior kr. 400,00
Junior kr. 250,00